Lokaler

Vores lokaler


Hovedskolen:

Der rådes over ca. 300 kvm. undervisningslokaler. Der er mulighed for at eleverne tilbydes deres eget lokale hvis de bliver forstyrret af at arbejde sammen med andre. Skolens ældste elever holder til i stueetagen mens de yngste elever holder til på 1. salen. Skolen råder også over et stort ActiveBoard, som bruges i undervisningen. ActiveBoardet er i vores medierum på 1. salen.  Se galleriet i bunden af siden.


Værksteder:

Skolens har gode værksteder hvor man kan lære på en anden måde. Her vil eleverne få mulighed for at få afprøvet forskellige håndværk, træ, metal, mekanik, vedligeholdelse, gartneri og landbrug. De fleste elever på Yderbyskolen har brug for en form for individuel tilrettelagt undervisning, hvor de praktiske opgaver ofte giver positive oplevelse af at man duer til noget.

Værkstederne har en central rolle i vores projekt: ”Om lidt er vi voksne” for elever der er færdige med folkeskolen men endnu ikke er helt rede til ungdomsuddannelse.


På Odden havn:

Skibsprovianteringen: I underetagen er der indrettet motor og marine museum. Eleverne har deltaget i opbygningen af museet og det kan arrangeres at eleverne viser rundt i skoletiden.

Overetagen er opdelt i 2 lejligheder der dels bruges til undervisning/kursus dels til udlejning.

I forbindelse med museet råder skolen over 4 skibe:

Relay på 50 brt, en tidligere laksebåd.

Helga Marie på 38 brt. som er en tidligere hajkutter bygget i Esbjerg i 1940, den kom under krigen til England hvor den sejlede omkring Hebriderne og Svalbard.

Stornoway: 14 brt. hajkutter, ombygget til tursejlads.

Garnjollen: 4 brt. som bruges til mindre fisketure.

Alle skibene anvendes til projektarbejde.