Forsikring af elever

Forsikring af skolens elever.


Skolen har en forsikring som dækker, når eleverne er i skolens varetægt. Altså

  • når eleverne er på en af skolens lokationer,
  • når eleverne er med på ture ud af huset, f.eks. teater og ture med overnatning,
  • når eleverne kører med en lærer, uanset om det er i skolens bil eller lærerens private bil


Det betyder, eleverne ikke er omfattet af skolens forsikring,

  • i fritiden,
  • hvis de selv transporterer sig i skole uanset om det er på cykel, knallert/scooter, bus eller i bil, der ikke køres af en af skolens ansatte
  • Hvis eleven transporterer sig selv på cykel eller knallert/scooter, er det elevens og forældrenes/plejefamiliens forsikring der dækker. Dette uanset at transporten er aftalt med skolen


Personlige ejendele, som medbringes på skolen (f.eks. computere, mobiltelefoner, briller mv.) er ikke dækket af skolens forsikring.


Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.