Aktiviteter

Her er et lille udklip af de mange aktiviteter, vi tilbyder:

Sejllads, gameraften, lejrskoletur, ekskursioner, Naturskolen og sommerfest


Aktiviteter:


Vi forsøger at skabe det tilbud som den enkelte har brug for. Det betyder at aktiviteterne skabes sammen med eleverne.


Læs om vores daglige aktiviteter, lejrskoleture samt vores årlige arrangementer i undermeuerne.