Undervisning


Undervisning:

Metoder:

Vi forsøger at møde eleverne der hvor de er når de starter på skolen. Langt de fleste elever har været igennem problematiske undervisningsforløb inden de starter på Yderbyskolen og de er derfor ofte meget nederlagsprægede i forhold til at modtage undervisning.

Vi forsøger at medinddrage eleven i planlægningen af undervisning så eleven selv er med til at lave deres undervisningsplan. Hvis det viser sig at eleven har svært ved at vurdere egne evner eller ikke kan overholde de aftaler der er indgået, ændrer vi planerne.

Der er vigtigt for os at eleverne mærker at vi tror på dem og at vi ved at de gør hvad vi kan. Vi forsøger at favne eleverne frem for at sætte ultimative krav som de har svært ved at leve op til.


Indhold:

Overordnet følger vi folkeskolens fagplaner og vi underviser i fuld fagrække. For de elever hvor det er relevant arbejdes der på at de bliver klar til at gå til folkeskolens afgangsprøver. Nogle elever tager en fuld afgangsprøve andre aflægger prøve i enkelte fag. Vi samarbejder med Nordskolen, Grundvigsvej, en lokal folkeskole, hvor Yderbyskolens elever aflægger prøve. Der tages særlige hensyn til vores elever hvis de har brug for det. Særlige hensyn kan f. eks være at sidde i eget lokale, eller at have ekstra tid.

For andre elever er det ikke relevant eller realistisk at arbejde på en afgangsprøve. For disse elever arbejder vi på at de gives andre kompetencer som de kan tage med sig når de forlader skolen. Der laves kompetence beviser for de projekter som eleverne har indgået i og vi forsøger at beskrive deres faglige udvikling og deres ”standpunkt” på denne måde.


Hvordan lærer du?:

Efterhånden er man blevet opmærksomme på at vi alle lærer på forskellige måder. Vi tror på teorierne om de mange intelligenser og at kombinationen af disse intelligenser er unik for den enkelte.

Vores mål er at vores elever selv bliver bevidst om den måde de lærer bedst på. Hvis eleven har en viden om hvordan de lærer bedst, oplever de sig selv som nogen der kan lære.

Det, at der er noget man kan, noget man kan blive bedre til er vigtigt for alle mennesker. Gennem positive erfaringer begynder vi at danne en positiv selvopfattelse, som vi kan støtte os til, når vi møder modstand i livet.

Nogle elever har indlæringsmæssigt så store udfordringer så vi ikke er i stand til i hverdagen at afdække deres optimale indlæringsstrategier. Disse elever tilbydes en PAS-udredning.